אשקלון

ימי פעילות:
שני, 19:00
מדריכים:

חלי אלמסי

משתתפות בקבוצה:

0

צילום: אלה דוד

Scroll to Top