קבוצות בכל הארץ
50
מאמנים/ות
100
מתאמנות אלופות
1000

גדרה

ימי פעילות:

שני, 19:30

מדריכים:

בני לבוב

משתתפות בקבוצה:

0

צילום: תומר פדר

Scroll to Top