קבוצות בכל הארץ
50
מאמנים/ות
100
מתאמנות אלופות
1000

מודיעין

ימי פעילות:
יום שני, 18:45
יום חמישי, 18:45

משתתפות בקבוצה:

0

צילום: יולי כהן

Scroll to Top