50
קבוצות בכל הארץ
100
מאמנים/ות
1000
מתאמנות אלופות

נהריה

ימי פעילות:

ימים ראשון ושלישי, שעה 19:00
פארק גיל לכל גיל

משתתפות בקבוצה:

0

צילום: דורית וגדי ריטבו

Scroll to Top