קבוצות בכל הארץ
50
מאמנים/ות
100
מתאמנות אלופות
1000

נהריה

ימי פעילות:

ימים ראשון ושלישי, שעה 19:00
פארק גיל לכל גיל

משתתפות בקבוצה:

0

צילום: דורית וגדי ריטבו

Scroll to Top