קבוצות בכל הארץ
50
מאמנים/ות
100
מתאמנות אלופות
1000

שוהם

ימי פעילות:
שלישי, 19:00

משתתפות בקבוצה:

0

צילום: שלי פדן לורבר

Scroll to Top