50
קבוצות בכל הארץ
100
מאמנים/ות
1000
מתאמנות אלופות

שוהם

ימי פעילות:
שלישי, 19:00

משתתפות בקבוצה:

0

צילום: שלי פדן לורבר

Scroll to Top